Tiến độ dự án Green Dragon City Cẩm Phả - chính thức từ Chủ đầu tư TTP! 

Chủ đầu tư dự án (giai đoạn 1): Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp TTP 

Đơn vị ủy thác quản lý và phát triển dự án: Công ty cổ phần địa ốc PTC 

Địa chỉ: Số 51 - Đường Bái Tử Long, TP. Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

Email: hi@ptcland.vn 

Hotline: CSKH: 0896 443 666 

Hotline tư vấn về dự án: New Star Land: 0931.509.666 

Hadico Land: 098.678.2333 

Hải Phát Land : 0966.606.295 

Đất Xanh Duyên Hải: 0936.69.9191 

Website: greendragoncampha.vn