Năm 2019, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành, địa phương đã chủ động tiếp xúc, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhiều doanh nghiệp, thông qua các hoạt động hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp; mô hình “Cafe doanh nhân”, trang fanpage DDCI...


Công khai minh bạch các thông tin

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 12,1%, vượt 0,5 điểm % so với chỉ tiêu đề ra (11,6%)

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định quan điểm cam kết đồng hành, cùng đi, cùng đến và cùng hiệu quả của tỉnh Quảng Ninh với doanh nghiệp. Tỉnh Quảng Ninh đã công khai, minh bạch tất cả các thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh liên quan đến cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội; kết nối, tương tác thường xuyên giữa doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh từ việc công khai số điện thoại, công khai lịch công tác.

Bí thư Tỉnh ủy hy vọng, tất cả những vấn đề nảy sinh trong quá trình tương tác giữa doanh nghiệp với các cán bộ công chức sẽ được giải quyết kịp thời để đảm bảo mọi cam kết đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể, quyết liệt.

Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp về những định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đó là, tỉnh Quảng Ninh xác định mục tiêu quan trọng là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những cực tăng trưởng của miền Bắc, địa phương dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin vào năm 2025.

Đặc biệt, mục tiêu trong năm 2020, Quảng Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11-12%/năm. Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 48-49%; công nghiệp - xây dựng chiếm 47- 48%; nông nghiệp là 3-5%. Tổng sản phẩm trên địa bàn đến năm 2020 bình quân đầu người đạt 7.000-8.000 USD.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, ông Bùi Xuân Ký nhấn mạnh, tỉnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường quản lý toàn diện, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, kỷ cương, kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính phục vụ tốt nhất người dân, tổ chức và doanh nghiệp; giữ vững chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

Đồng thời, tăng cường toàn diện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Trong đó, tập trung phát triển KT-XH nhanh, bền vững dựa trên ba trụ cột: Phát triển dich vụ tổng hợp hiện đại; phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao thân thiện môi trường, công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển phục vụ du lịch, dịch vụ.

Khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh ngày một tăng.

Chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp

Tỉnh Quảng Ninh cũng xác định, quy hoạch, triển khai, ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông có tính động lực, trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính đồng bộ, tính kết nối để tạo động lực mới phát triển KT-XH. Song song với đó, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng các nguồn lực; thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, kiên trì thực hiện phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”; coi trọng việc lập quy hoạch, kế hoạch, quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên đất đai phục vụ phát triển bền vững; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Green Dragon City Cẩm Phả - một trong những dự án quy mô lớn thuộc khu vực tư nhân được tỉnh Quảng Ninh trọng thị 

Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cam kết mạnh mẽ đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, giải phóng tiềm năng và sức sản xuất của toàn xã hội, huy động và sử dụng mọi nguồn lực để phát triển KT-XH nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi doanh nghiệp, doanh nhân phải đề cao trách nhiệm đối với xã hội. Đó là sự chung tay chia sẻ những khó khăn với cộng đồng, tích cực tham gia bảo vệ môi trường; kinh doanh trung thực, tuân thủ pháp luật góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các hình thức sở hữu; đảm bảo lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng; đảm bảo quyền lợi của người lao động, lợi ích cho cổ đông và quyền con người.

Khẳng định sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, KT-XH tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

9 tháng năm 2019, tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký thành lập mới là 1.700, số vốn doanh nghiệp đăng ký ước đạt 10.846 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 5,88 tỷ đồng. Số doanh nghiệp giải thể giảm 4% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp qua thời kỳ khó khăn hoạt động trở lại tăng 36%. Đến hết tháng 9/2019, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 19.260 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc, với tổng số vốn đăng ký là 184.300 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chia sẻ với các doanh nghiệp về những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn đang thiếu doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo; số doanh nghiệp thành lập mới chưa đạt kế hoạch; chưa khuyến khích được các hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp. Để giải quyết những vấn đề này bên cạnh vai trò, trách nhiệm của nhà nước, đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh phải đi cùng với sự đổi mới, phát triển của tỉnh./.

Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vượt 6,0% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm, trong đó thu nội địa tăng 10% so với cùng kỳ, chiếm 76,2% tổng thu ngân sách. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện; năm thứ hai liên tiếp đứng đầu xếp hạng về Chỉ số PCI, Chỉ số PAR Index; đứng thứ 3 về Chỉ số ICT Index sau ba năm liên tiếp giữ vị trí thứ 4; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,3%./.